audience_rundahorn.png

Gemensamma fortbildningstillfälle varje projekttermin - ett lyckat och uppskattat recept!

Lärgångarna

En heldag per projekttermin har ett gemensamt fortbildningstillfälle anordnats, lärgångar.
Utvärderingar visar att dessa tillfällen varit mycket uppskattade. Under lärgångarna har
vi gästats av:

Louise Limberg, professor i informations- och biblioteksvetenskap vid Högskolan i Borås.
Louise föreläste om Informationssökning, didaktik och lärande.

Dr. Ross Todd, Rutgers, The State University of New Jersey har följt Många SMiLE sedan starten.
School Libraries and Student Learning: Essential Partnership for Success.

Dr Anders Jakobsson, Malmö Högskola, talade om elevers interaktiva lärande vid problemlösning med IKT.

Rawia Morra, Monika Johansson och Maria Gunnarsson Contassot.

Elza Dunkels: Nätkulturer - vad kan vi lära oss av ungas nätanvändning.
Läs referat från Elza Dunkels föreläsning

Carl Löthm an, Pedagogiska centralen, Malmö Fusk på Internet

Annika Lantz Andersson, Göteborgs Universitet: Kan man lära sig genom textflytt och sökslump ?

Deltagare i Många SMiLE (Åsa Fredriksen, Kirsebergsskolan; Lena Edwall, Fridhems- och Ribersborgsskolan)

Mikael Andersson: En skola för Homo Zappiens.