mentorer_rundahorn_wiki.png
Mentorer fr. v. David Norgren, Suzanne Ranert, Maria Göransson, Ina Alm, Ellen Follin, Klara Önnerfält,
Åsa Pettersson, Lone Bach-Borius
Saknas: Eva Wiberg & Jenny Uthas

Mentorskapet
Tio personer har fungerat som mentorer. De handplockades för satsningen och har tillsammans en bred kunskap om skolbibliotek, lärande, medie- och IT-pedagogik, samt skolledning.
Mentorernas roll i Många SMiLE är tudelad: att samla in dokumentation, samt att fungera som resurs i samtalet med SMiLE-grupperna ute på skolorna.
Samtliga mentorer har fått genomgå fortbildning under projektets gång. Denna har bestått av föreläsningar och praktiska övningar tillsammans med Ann-Christine Sahlning, litteraturstudier och kontinuerlig reflektion över det egna mentorskapet, enskilt och i grupp.Mentorena har träffats regelbundet ett par gånger per termin för att dela erfarenheter och stötta varandra. Värdefulla och viktiga tillfällen.