Många SMiLE

Många SMiLE står för Skolbibliotekets Möjligheter i Lärandet för Eleven. Många illustrerar mångfaldens Malmö.
70 personer från tolv skolor i åtta av Malmös stadsdelar har deltagit under en projektperiod på tre terminer.
Skolbibliotekarier, pedagoger och skolledare har tillsammans arbetat för att på respektive skola utveckla sitt skolbibliotek.


segevang_elever.jpg

Mål för Många SMiLE:

  • att stärka samarbetet mellan lärare och skolbiblioteket
  • att på sikt öka elevernas måluppfyllelse i grundskolan
  • att stödja skolledare i deras ansvar för skolutveckling och skolbibliotekets roll i denna

Många SMiLE är en långsiktig satsning, inte ett tidsbegränsat projekt. Många SMiLE börjar där du är, i viljan och ambitionen att vilja något mer.

Lyckad satsning på samverkan mellan lärare och skolbibliotekarier"SMiLE har varit en stor inspirations- och kunskapskälla för oss och
gett en god skjuts både i vår mediateksuppbyggnad och arbetssätt
som stimulerar kunskapsutvecklingen hos våra elever." (Skolledarröst om Många SMiLE)

Många SMiLE är ett samarbete mellan Pedagogiska Centralen (Malmö Stad), Malmö Högskola och ett ursprungligt uppdrag från Myndigheten för skolutveckling